Các loại visa Úc – Luật ACC

Các loại visa Úc – Luật ACC

Below is the list Các loại visa úc best compiled by us

Úc là đất nước xin đẹp để sang được đó, thì việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là xin visa Úc. Vậy bạn đã biết hết các visa Úc để xác định được đúng loại visa cần xin chưa. Nếu chưa mời bạn tham khảo bài viết Các loại visa Úc của ACC nhé.

Các Loại Visa Úc

Các loại visa Úc

1. Visa đi Australia Úc theo diện tay nghề

1.1 Visa 189 – Tay nghề độc lập (thường trú)

Định cư úc theo tay nghề độc lập là visa thường trú dành cho những người lao đồng có tay nghề cao muốn sang Úc để làm việc và sinh sống theo thang điểm di trú (Points test).

Những người dùng visa 189 sẽ không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được Chính quyền Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ chỉ định.

1.2 Visa 190 – Tay nghề có bảo lãnh (thường trú)

Giống với visa 189, visa 190 cũng dành cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo thang điểm di trú (Points test) tuy nhiên visa 190 được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc bảo lãnh.

1.3 Visa 489 – Tay nghề có bảo lãnh (tạm trú)

Diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh tạm trú cho phép lao động có kỹ năng làm việc, sinh sống ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm. Sau khi sống tối thiểu 2 năm và làm việc tối thiểu 1 năm ở các vùng chỉ định hoặc vùng ít dân tại Úc, lao động trên có thể nộp đơn xin cấp visa thường trú (visa 887).

1.4 Visa 476 – Tay nghề ngành kỹ thuật (Tạm trú)

Đây là visa cho phép bạn định cư ở Úc theo diện tay nghề du học sinh ngành kỹ thuật dành cho các cựu du học sinh đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật tại một số trường đại học trên thế giới được Bộ Di trú và Quốc tịch Úc chấp nhận.

1.5 Visa 887 – Diện tay nghề ở vùng miền (nội địa)

Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền (nội địa) dành cho các bạn đang có visa tạm thời (như 489, 495, 496, 475, 487 hoặc visa bắc cầu Bridging A hoặc B của visa 495, 487 hoặc 489) tại Úc và muốn nộp đơn xin thường trú. VISA 887 này cho phép bạn sinh sống tại Úc với tư cách là cư dân vĩnh viễn.

• Định cư vĩnh viễn tại Úc • Làm việc và học tập ở Úc • Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)). • Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định • Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú). • Bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn.

1.6 Visa 487 – Vùng miền có bảo lãnh (nội địa – tạm trú)

Visa 487 – Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh (nội địa – tạm trú) là visa tạm trú 3 năm dành cho những người chưa đủ điều kiện để xin thường trú tại Úc. Bạn phải có sự bảo lãnh của chính phủ tiểu bang hoặc người thân.

1.7 Visa 485 – Du sinh mới tốt nghiệp (nội địa – tạm trú)

Visa 485 – Định cư Úc theo diện tay nghề du học sinh mới ra trường (nội địa – tạm trú) dành cho các sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học của họ tại Úc. Visa 485 cho phép bạn sống, học tập và làm việc ở Úc tạm thời.

2. Các loại visa đi Australia Úc theo diện doanh nhân

2.1 Loại Visa 188 – Tự doanh, khởi nghiệp, Đổi mới kinh doanh,Nhà đầu tư, Nhà đầu tư trọng yếu, Nhà đầu tư cao cấp (Tạm trú)

Diện nhà đầu tư trọng yếu dành cho những cá nhân sẵn sàng đầu tư tối thiểu 5 triệu AUD tại Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc.

2.2 Visa 888 – Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Thường trú)

Sau khi doanh nhân có được visa 188 theo diện doanh nhân hoặc theo diện đầu tư thì sẽ được quyền nộp đơn xin định cư vĩnh viễn theo diện visa 888.

XEM THÊM  Mẫu số hộ chiếu Úc: Định nghĩa, mục đích và lợi ích

Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – là dạng thị thực thường trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không cần thông qua hệ thống thang điểm đánh giá.

2.3 Visa 132 – Doanh nhân tài năng

Là chương trình cho phép đương đơn và gia đình đi thẳng đến quyền thường trú vĩnh viễn, bao gồm hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân được tài trợ vốn.

2.4 Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

Visa này được thiết kế nhằm thu hút những người kinh doanh để hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Úc. Visa này cho phép quý vị ở Úc lâu dài vì sở hữu một doanh nghiệp mới hay một doanh nghiệp đang tồn tại. Quý vị phải có một trong những visa tạm thời theo yêu cầu và đáp ứng được các yêu cầu để có thể đủ điều kiện xin visa này.

2.5 Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Người có visa này được phép:

♦ Thường trú vĩnh viễn tại Úc. ♦ Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. ♦ Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. ♦ Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. ♦ Bảo lãnh người thân sang Úc. ♦ Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

2.6 Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

Người có visa này được phép:

♦ Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

♦ Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

♦ Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

♦ Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.

♦ Bảo lãnh người thân sang Úc.

♦ Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

3. Các loại visa đi Australia Úc đoàn tụ gia đình

3.1 Visa 300 – Sắp kết hôn

Visa 300 cho phép các bạn vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn thị thực có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của bạn phải thuộc một trong những trường hợp sau:

♦ Là công dân Úc ♦ Là cư dân vĩnh viễn của Úc ♦ Là công dân New Zealand đủ điều kiện

Thị thực này dành cho các bạn nếu các bạn muốn vào Úc dựa trên mối quan hệ với người phối ngẫu. Người phối ngẫu của các bạn phải là một trong những người sau:

3.2 Visa 309 – Vợ chồng

Giống như visa 300 chỉ khác điều kiện người nộp đơn đăng ký hôn nhân

Trang này cung cấp các thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện cho người xin Visa này trong một mối quan hệ kết hôn.

Hôn nhân hợp pháp

♦ Việc kết hôn của quý vị phải hợp pháp theo luật Úc. Nếu quý vị kết hôn tại một đất nước khác không phải Úc và hôn nhân có hiệu lực tại đất nước đó, thì nhìn chung sẽ được công nhận là có hiệu lực theo luật pháp Úc.

♦ Có một số trường hợp ngoại lệ không được chấp nhận ở Úc như là kết hôn cùng giới tính, chưa đến tuổi hoặc lấy nhiều vợ. Các cặp đôi cùng giới tính đủ điều kiện xin Visa này, tuy nhiên họ sẽ được công nhận là có mối quan hệ không chính thức.

♦ Thông tin thêm về hôn nhân được công nhận ở Úc có thể tìm thấy ở trang web của Tổng Hội Luật Sư (Attorney General) về các linh mục chủ trì hôn lễ.

Mối quan hệ

Trong mối quan hệ hôn nhân, quý vị và người phối ngẫu phải đưa ra được cam kết có cuộc sống chung với tư cách vợ chồng. Quý vị và người phối ngẫu phải chung sống cùng nhau, hoặc là sự chia rẽ chỉ là tạm thời. Quý vị cũng phải có mối quan hệ đích thực và liên tục với người phối ngẫu.

Chú ý: Trong các hoàn cảnh nhất định, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện xin và được cấp hoặc tiếp tục là người nộp đơn xin Visa cho người phối ngẫu ở Úc nếu:

♦ Mối quan hệ của quý vị đổ vỡ và quý vị và người phối ngẫu có quyền chăm sóc con dưới 18 tuổi theo đạo luật Gia Đình 1975 mà quý vị và người phối ngẫu có. ♦ Người phối ngẫu của quý vị qua đời và quý vị có thể chỉ ra rằng, nếu người phối ngẫu của quý vị chưa qua đời, thì mối quan hệ vẫn tiếp tục và quý đã có phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Úc.

XEM THÊM  Danh sách công ty tư vấn định cư ÚC uy tín tại Việt Nam

Nếu trường hợp này xảy ra, bạn hãy liên lạc với văn phòng bộ liên quan ở Úc tiến hành thực hiện đơn của quý vị.

3.3 Visa 103 – 143 – 173 – Cha mẹ(thường trú)

Visa này dành cho bạn nếu:

♦ Các bạn là cha/mẹ có con ruột hoặc con riêng của vợ/chồng là công dân đang định cư và có quốc tịch Úc, cư dân định cư vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đã định cư đủ điều kiện và:

♦ Ít nhất một nửa số con của bạn là cư dân thường trú ở Úc hoặc

♦ Các bạn có nhiều con sống thường trú ở Úc hơn là ở nước khác

Chú ý: Nếu bạn được bộ trưởng cấp visa Du lịch (hạng phụ 676) thông qua sự can thiệp của bộ, các tiêu chuẩn đủ điều kiện nhất định sẽ được áp dụng. Nếu các bạn đang cân nhắc xin visa cho cha mẹ, hãy liên hệ trung tâm visa cho cha mẹ (Parent Visa Centre) ở Perth để thảo luận về các hoàn cảnh cụ thể.

4.Visa đi Australia Úc theo diện du học

4.1 Visa 500 – Du học sinh

Visa du học Úc (Visa 500 – Student Visa) được cấp cho cá nhân nước ngoài muốn đi học toàn thời gian tại cơ sở giáo dục được chứng nhận tại Úc.

4.21 Visa 590 – Người giám hộ du học sinh

Thông tin về Visa tạm trú tại Úc diện Visa dành cho người giám hộ (Student Guardian Visa – Visa 590) như sau:

►Đối tượng đề nghị cấp Visa 590:

– Đương đơn đăng ký visa này để chăm sóc và hỗ trợ du học sinh dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi cần chăm sóc đặc biệt.

– Đương đơn là cha mẹ/người giám hộ của du học sinh, hoặc người lớn hơn 21 tuổi được cha mẹ/người giám hộ ủy quyền

– Không mang theo thành viên gia đình dưới 6 tuổi, trừ các trường hợp đặc biệt

– Có thể cung cấp chỗ ở, phúc lợi nói chung và các hỗ trợ khác cho sinh viên, trừ trường hợp đương đơn xin visa theo bảo lãnh của chính phủ.

► Điều kiện với đương đơn Visa 590:

– Đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp

– Có đủ tài chính để trang trải cho cá nhân, người đi kèm và du học sinh

– Có mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người đi kèm

– Không có nghĩa vụ tài chính nào với chính phủ Úc

– Cư trú tạm thời tại Úc

– Cung cấp thông tin sinh trắc học nếu cơ quan di trú yêu cầu

5. Visa đi Úc theo diện lao động

5.1 Visa 457 – Lao động (hủy bỏ chuyển sang visa 482)

Visa 457 là thị thực thông dụng nhất cho doanh nghiệp bảo lãnh người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc tạm thời. Đây là chương trình được sử dụng phổ biến nhất cho nhà tuyển dụng bảo lãnh cho người lao động nước ngoài làm việc tại Úc tạm thời. Từ 14/9/2009, theo chương trình thị thực tiểu loại 457, không có sự sắp xếp đặc biệt nào dành cho nhà tuyển dụng ở các khu vực vùng trên khắp nước Úc.

Đối tượng: Dành cho các cá nhân có tay nghề và được chủ doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh để làm việc theo hợp đồng toàn thời gian tối đa là 4 năm.

Tiêu chuẩn cho người lao động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

– Được một nhà tuyển dụng bảo lãnh để bổ nhiệm vào một vị trí được đề cử thuộc nhóm ngành CSOL.

– Có kỹ năng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và nền tảng tuyển dụng phù hợp với các yêu cầu của vị trí.

– Đủ điều kiện tiếng Anh: IELTS tối thiểu 5.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Đủ điều kiện xin các giấy phép hoặc đăng ký liên quan và vị trí đề cử yêu cầu.

– Yêu cầu về sức khỏe: Xem website: http://www.immi.gov.au/allforms/health-requirements/

– Thẩm định kỹ năng: Do tổ chức RTO thực hiện (là tổ chức đã đăng ký đào tạo để đánh giá kỹ năng và đã được TRA (Trades Recognition Australia) phê duyệt.

XEM THÊM  Xin visa Úc online: Hướng dẫn chi tiết từng bước điền form - Nowtadi

5.2 Visa 462 – Làm việc và du lịch

Một tin vui cho những cá nhân muốn làm việc ngắn hạn tại Úc. Vào ngày 1/3/2017 Bộ di trú Australia chính thức công bố đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia được phép xin work and holiday visa – subclass 462.

Work and holiday visa cho phép những cá nhân trẻ tuổi tới Australia làm việc kết hợp du lịch. Thời gian visa có thể kéo dài tới 1 năm. Và với mỗi công việc với mỗi chủ lao động tại Úc bạn có thể kéo dài thời gian tối đa là 6 tháng. Đương đơn cũng có thể tham gia một khóa học dưới 4 tháng.

6. Visa đi Australia Úc theo diện du lịch và chữa bệnh

6.1 Visa 600 – Du lịch, thăm nhân, công tác

Thị thực đi thăm Úc (diện visa 600 – Visitor Visa) cho phép bạn vào Úc tạm thời với mục đích du lịch hoặc công tác.

Diện du lịch (Visitor stream): Dành cho đương đơn đến Úc tạm thời trong kỳ nghỉ, thăm họ hàng hoặc bạn bè hoặc mục đích ngắn hạn khác mà không làm việc tại Úc, bao gồm cả việc học tập, đào tạo không quá 3 tháng.

Diện công tác (Business Visitor stream): Visa này dành cho đương đơn có mục đích đến Úc để phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

♦ Phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ. ♦ Đàm phán hợp đồng. ♦ Thăm viếng của chính phủ. ♦ Tham gia hội nghị, hội thảo, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

6.2 Visa 456 – Công tác

♦ Visa 456 là loại visa dành cho những người có nhu cầu đi công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác… trong một khoảng thời gian ngắn tại Úc.

♦ Người sở hữu visa 456 có thể ở lại Úc trong khoảng thời gian tối đa là 3 tháng. Đồng thời visa 456 cho phép người sở hữu có thể ra vào Úc một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn visa có hiệu lực. Khác với visa du lịch, người sở hữu visa 456 không được phép xin gia hạn để được ở lại Úc lâu hơn.

♦ Visa 456 còn cho phép người sở hữu được đem theo vợ/chồng hoặc con cái dưới 18 tuổi đi cùng và theo học những khóa học ngoại khóa ngắn hạn (thường là dưới 3 tháng).

♦ Visa 456 không cho phép người sở hữu làm việc tại Úc. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người sở hữu visa 456 có thể được cho phép làm một số công viêc ngắn hạn (thường dưới 6 tuần), có tính chuyên biệt cao hoặc khẩn cấp (công việc đó không được là công việc có thể hoàn thành bởi công dân Úc).

Trên đây là Các loại visa Úc mà ACC đã tổng hợp. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích đến bạn. Nếu bạn vẫn chưa xác định được loại visa phù hợp cho bản thân thì hãy liên hệ với ACC để được tư vấn nhé. ACC cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc thực hiện thủ tục xin visa một cách dễ dàng, nhanh chất.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Similar Posts