Đầu tư tại Úc kinh doanh và định cư – ANT Lawyers

Đầu tư tại Úc kinh doanh và định cư – ANT Lawyers

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về đầu tư kinh doanh tại úc hot nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Australia. Những người nhập cư theo diện doanh nhân mang đến cho Úc nguồn vốn kinh doanh, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh. Australia luôn thu hút rất nhiều những nhân tài trên thế giới bằng cách đưa ra những Chương trình định cư theo diện đầu tư nhằm khuyến khích những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh. Chương trình visa dạng đầu tư này dành cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao và các nhà đầu tư. Chương trình cho phép đương đơn cùng các thành viên trong gia đình (vợ, chồng và các con dưới 18 tuổi) được định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở Australia dưới dạng visa định cư diện doanh nhân. Chương trình định cư diện đầu tư, kinh doanh tại Australia hiện có 4 loại visa chính. Trong số đó, các visa 188 là visa tạm trú có thời hạn 4 năm, sau 2 năm sở hữu visa này, nhà đầu tư có thể xin được visa thường trú số 888 khi đạt được các điều kiện kinh doanh hoặc đầu tư tại Australia; visa 132A là một loại visa thường trú, không cần qua bước tạm trú như 188/888.

1.Visa diện Đổi mới Kinh doanh (188A)

1.1. Điều kiện đương đơn

Dưới 55 tuổi (trừ trường hợp nếu doanh nghiệp được đề cử của người đương đơn có đóng góp kinh tế to lớn cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan).

Có sự nghiệp kinh doanh thành công, mong muốn sở hữu và duy trì việc kinh doanh tại Úc

Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú

Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc

1.2. Tài sản ròng và vốn đầu tư

Người đương đơn hoặc vợ, chồng người đương đơn phải sở hữu ít nhất 800.000 AUD nếu đầu tư vào Bang New South Wales và 1.300.000 AUD nếu đầu tư vào Sydney.

Vốn đầu tư: tại Bang New South Wales là 300.000 AUD và tại Sydney là 500.000 AUD.

1.3. Kinh nghiệm quản lý

Có sự nghiệp kinh doanh thành công.

Định cư tại Sydney: Có quyền sở hữu đủ điều kiện trong nhiều nhất 2 doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít nhất là 1.000.000 AUD trong 2 năm tài chính được xét trong 4 năm tài chính gần nhẩ trước khi nộp đơn.

Định cư tại Bang New South Wales: Có quyền sở hữu đủ điều kiện trong nhiều nhất 2 doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít nhất là 500.000 AUD trong 2 năm tài chính được xét trong 4 năm tài chính gần nhất trước khi nộp đơn.

“Có quyền sở hữu đủ điều kiện” được hiểu như sau:

 • 51% nếu doanh nghiệp đó có doanh thu dưới 400.000AUD.
 • 30% nếu doanh nghiệp đó có doanh thu >= 400.000AUD hoặc 10% nếu là doanh nghiệp niêm yết công khai.

2. Visa diện Nhà đầu tư (188B)

2.1. Điều kiện đương đơn

Dưới 55 tuổi (trừ trường hợp nếu doanh nghiệp được đề cử của người đương đơn có đóng góp kinh tế to lớn cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan).

Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú

Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc, và có ý định sinh sống tại Autralia ít nhất 2 năm.

2.2. Tài sản ròng và vốn đầu tư

Tài sản ròng: Người đương đơn hoặc vợ, chồng người đương đơn phải sở hữu tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh ít nhất 3.000.000 AUD nếu đầu tư vào Bang New South Wales và 2.250.000 AUD nếu đầu tư vào Sydney và phù hợp với các tiêu chí của Bộ Nội Vụ Australia. Tài sản phải được chuyển vào Australia một cách hợp pháp trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa.

Vốn đầu tư: Thực hiện đầu tư theo chỉ định ít nhất 1.500.000 AUD có bảo lãnh của Chính phủ Bang hoặc Vùng lãnh thổ dưới tên của người đương đơn hoặc vợ, chồng người đương đơn. Giữ khoản đầu tư trong 4 năm

2.3. Kinh nghiệm quản lý

Kĩ năng quản lý cao cấp.

Có tối thiểu 3 năm trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư đủ điều kiện.

Người đương đơn hoặc vợ, chồng người đương đơn không có liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Người đương đơn phải trực tiếp quan lý doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư đủ điều kiện 1 năm tính trong 4 năm tài chính gần nhất:

 • Khoản đầu tư đủ điều kiện do Người đương đơn hoặc vợ, chồng Người đương đơn sở hữu toàn bộ ít nhất 1.500.000 AUD. Khoản đầu tư này nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Doanh nghiệp đủ điều kiện do Người đương đơn hoặc vợ, chồng Người đương đơn sở hữu ít nhất 10% vốn doanh nghiệp. Doanh nghiệp này phải hoạt động vì mục đích lợi nhuận thông qua cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
 • Doanh nghiệp và khoản đầu tư không được hoạt động đầu cơ hoặc đầu tư thụ động.

3. Visa diện Nhà đầu tư Trọng yếu (188C)

3.1. Người đương đơn

Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc

Người đương đơn, vợ/chồng đương đơn hoặc đương đơn và vợ/chồng đương đơn phải có tài sản ròng ít nhất là 5 triệu AUD và có sẵn để chuyển sang Úc sử dụng cho việc đầu tư;

Người đương đơn hoặc vợ, chồng người đương đơn không có liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

3.2. Đầu tư hợp pháp

Đương đơn phải thực hiện một khoản đầu tư ít nhất 5 triệu AUD trong ít nhất 4 năm, thực hiện như sau:

 • Trực tiếp thực hiện đầu tư; hoặc
 • Thông qua một công ty mà trong đó Đương đơn hoặc vợ, chồng Đương đơn sở hữu toàn bộ cổ phần đã phát hành; hoặc
 • Thông qua một quỹ tín thác trong đó Đương đơn hoặc vợ, chồng Đương đơn là Tín nhân và Người thụ hưởng. Chú ý: Với tư cách là nhà đầu tư, Đương đơn không thể đồng thời là người được ủy thác duy nhất và người thụ hưởng duy nhất. Ví dụ, nếu Đương đơn là người được ủy thác duy nhất, thì Đương đơn và vợ, chồng của họ đều phải là những người hưởng lợi.

4. Visa diện Doanh nhân Tài năng (132A)

4.1. Đương đơn

Dưới 55 tuổi (trừ trường hợp nếu doanh nghiệp được đề cử của người đương đơn có đóng góp kinh tế to lớn cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan).

Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc

4.2. Tiêu chí đề cử của Bang New South Wales

Đương đơn:

 • Có sự nghiệp thành công.
 • Quyền sở hữu của Đương đơn trong một doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu doanh thu hàng năm.

Điều kiện đối với tài sản phục vụ đầu tư và nhu cầu cuộc sống:

 • Nếu đầu tư tại Sydney, Đương đơn phải chuyển ít nhất 3 triệu AUD vào quỹ tại Bang New South Wales (bao gồm 1,5 triệu AUD cho đầu tư kinh doanh).
 • Nếu đầu tư tại Bang New South Wales, Đương đơn phải chuyển ít nhất 2 triệu AUD vào quỹ tại Bang New South Wales (bao gồm 1 triệu AUD cho đầu tư kinh doanh).

Kế hoạch kinh danh phải chứng minh được doanh nghiệp của Đương đơn sẽ đáp ứng các yêu cầu đầu tư kinh doanh và tạo ra việc làm:

 • Đầu tư tại Sydney: it nhất 1,5 triệu AUD và tạo ra 5 vị trí việc làm
 • Đầu tư tại Bang New South Wales: it nhất 1triệu AUD và tạo ra 3 vị trí việc làm

Similar Posts