Visa Úc diện đầu tư trọng yếu 188C – Không giới hạn độ tuổi

Visa Úc diện đầu tư trọng yếu 188C – Không giới hạn độ tuổi

In this article we I will help you learn information and knowledge about Visa 188c úc hottest currently voted by users

Nhà đầu tư CÓ THỂ hoán đổi quỹ đầu tư.

Kế hoạch đầu tư có thể thay đổi ở bất cứ giai đoạn nào. Tuy nhiên, việc thay đổi này vẫn bắt buộc phải theo đúng cấu trúc của visa 188C. VÀ phải cung cấp chứng từ liên quan đến việc thay đổi này cho Chính phủ Úc.

Trích dẫn luật:

Hồ sơ đầu tư:

Khi chúng tôi cấp visa tạm thời cho bạn, bạn đã đầu tư 5 triệu AUD theo các yêu cầu đầu tư cho visa Úc diện đầu tư trọng yếu. Chúng tôi gọi đây là “khoản đầu tư tuân thủ” hoặc “khoản đầu tư đáng kể tuân thủ” (tùy thuộc vào việc đương đơn đã nộp đơn xin visa tạm thời trước ngày 01/07/2015, hay vào hoặc sau ngày đó).

Cung cấp bằng chứng:

  • Đương đơn đã giữ một khoản đầu tư tuân thủ hoặc một khoản đầu tư đáng kể tuân thủ (nếu có) trong toàn bộ thời gian có visa tạm thời.
  • Chuyển tiền từ khoản đầu tư tuân thủ này sang khoản đầu tư tuân thủ khác, hoặc từ khoản đầu tư đáng kể tuân thủ này sang khoản đầu tư đáng kể tuân thủ khác (nếu có).

Các quy tắc tuân thủ các khoản đầu tư đã thay đổi vào ngày 01/07/2015. Vì lý do đó, bằng chứng đương đơn cần cung cấp cho chúng tôi tùy thuộc vào thời điểm đương đơn nộp đơn xin visa tạm thời.

XEM THÊM  Australia Post Cash Passport Platinum Mastercard | finder.com.au

Để được cấp visa này, đương đơn phải thực hiện (vào hoặc sau thời điểm nộp đơn xin visa này), một khoản đầu tư đáng kể tương đương ít nhất là 5 triệu AUD khi chúng tôi gửi thư bảo lãnh, và có ý định thực sự giữ khoản đầu tư đó ít nhất trong 4 năm. Khoản đầu tư này phải được đầu tư theo tỷ lệ sau:

  • Tối thiểu 500.000AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc các quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà các quỹ này đầu tư vào các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty nhỏ.
  • Tối thiểu 1,5 triệu AUD vào các quỹ đầu tư quản lý được chấp thuận. Quỹ có thể đầu tư vào các hạng mục tài sản, bao gồm công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản thương mại.
  • Tối thiểu 3 triệu AUD vào các quỹ đầu tư cân bằng.

Các quỹ đầu tư cân bằng có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, trái phiếu hoặc lệnh phiếu của công ty Úc, trái phiếu đồng niên và bất động sản thương mại.

Chúng tôi không chấp thuận hình thức đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở. Chúng tôi hạn chế nghiêm ngặt đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ được quản lý.

Đương đơn không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

XEM THÊM  Hồ sơ xin visa đi Úc: Tầm quan trọng và thủ tục xin visa

Similar Posts